หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


#หัวข้องาน
1 งาน Japan Job Fair 2020 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5
2 สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2563
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน 156 อัตรา วิศวกรสังคม สู้ภัยโควิด โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระยะที่ 2)
4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการสร้างงาน COVID-19 ๒๐๐ อัตรา ทำงาน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน (๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท (สมัครภายใน 15-22 มิ.ย. 2563)
5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดให้กรอกแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 "ฝึกอาชีพฟรี มีเบื้ยเลี้ยง ระยะเวลาฝึก 15 วัน(90 ชม.)
6 ห้างไทวัสดุ เปิดสาขาใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครงานกว่า 200 ตำแหน่ง วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
7 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “กรุงไทยรัก Smart University ”
8 บริษัท ผาทอง24 เปิดบูธรับสมัครงาน ณ ศูนย์อาหารช่อประดู่ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563
9 นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ให้เกียรติบรรยายเรื่อง ธุรกิจออนไลน์และ Content Marketing
10 คุณสิทธิพันธ์ ปิติเจริญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต์ นคร จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง เริ่มต้นธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ
123