หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


#หัวข้องาน
1 สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2563
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน 156 อัตรา วิศวกรสังคม สู้ภัยโควิด โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระยะที่ 2)
3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการสร้างงาน COVID-19 ๒๐๐ อัตรา ทำงาน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน (๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท (สมัครภายใน 15-22 มิ.ย. 2563)
4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดให้กรอกแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 "ฝึกอาชีพฟรี มีเบื้ยเลี้ยง ระยะเวลาฝึก 15 วัน(90 ชม.)
5 ห้างไทวัสดุ เปิดสาขาใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครงานกว่า 200 ตำแหน่ง วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
6 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “กรุงไทยรัก Smart University ”
7 บริษัท ผาทอง24 เปิดบูธรับสมัครงาน ณ ศูนย์อาหารช่อประดู่ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563
8 นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ให้เกียรติบรรยายเรื่อง ธุรกิจออนไลน์และ Content Marketing
9 คุณสิทธิพันธ์ ปิติเจริญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต์ นคร จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง เริ่มต้นธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ
10 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณ คุณปทุมวดี นาคพล ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
123