หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพีระพงศ์ เภรีฤกษ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางชีวิตข้าราชการ” ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยลักษณ์


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณ นายพีระพงศ์ เภรีฤกษ์ 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางชีวิตข้าราชการ” ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยลักษณ์   เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านทั้งหมด : 180 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 3/15/2019 11:15:38 AM