หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอำนวย อภิชัยนันท์ Head of HR Customers Support สำนักงานการบุคคลกลาง ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณ  คุณอำนวย อภิชัยนันท์ Head of HR Customers Support สำนักงานการบุคคลกลาง SCG เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการและการปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงาน  ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ่านทั้งหมด : 255 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 3/15/2019 11:16:09 AM