หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดให้กรอกแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 "ฝึกอาชีพฟรี มีเบื้ยเลี้ยง ระยะเวลาฝึก 15 วัน(90 ชม.)


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดให้กรอกแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 "ฝึกอาชีพฟรี มีเบื้ยเลี้ยง ระยะเวลาฝึก 15 วัน(90 ชม.) (ขณะนี้ยังไม่ได้รับจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ)
หมายเหตุ : เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณและมีผู้แจ้งความจำนงครบ 20 คนในแต่ละสาขา(ตามลำดับการแจ้งความจำนง : แจ้งความจำนงก่อนมีสิทธิ์ก่อน) จากนั้นสถาบันฯ จะนำข้อมูลของท่านไปกำหนดการฝึก และแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ลิ้งค์แบบสำรวจ : https://docs.google.com/forms/d/1GpZ7pxB6XUuvrE2U8s8oIPtqOhBHvroxX44pmwQ2Kgo/viewform?edit_requested=true
อ่านทั้งหมด : 240 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 4/24/2020 11:01:09 AM