หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการสร้างงาน COVID-19 ๒๐๐ อัตรา ทำงาน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน (๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท (สมัครภายใน 15-22 มิ.ย. 2563)


คลอดแล้ว ๒๐๐ อัตรา สร้างงาน COVID-19 
ทำงาน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน (๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท 

ประกาศรับสมัคร https://qrgo.page.link/jxwMf 
สมัครออนไลน์ https://qrgo.page.link/d22nv 
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
#ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.-มวล. 
#อุทยานพฤกษศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ่านทั้งหมด : 190 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 6/16/2020 9:05:56 AM