หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน 156 อัตรา วิศวกรสังคม สู้ภัยโควิด โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระยะที่ 2)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการเป็น "วิศกรสังคม" สู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะที่ ๒  
สมัครออนไลน์ทาง https://forms.gle/4NdgTwtMeXDrpXsW6
สมัครภายใน 17-24 มิ.ย. 2563

อ่านทั้งหมด : 336 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 6/18/2020 1:24:16 PM