หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2563


สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2563 (ใหม่)
ติดตามรายละเอียดที่ https://ocsc2.job.thai.com/

อ่านทั้งหมด : 296 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 6/25/2020 3:41:47 PM