หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

Singha Biz Course 12 Smart Internship โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ไม่จำกัดสาขาวิชา


Singha Biz Course 12 Smart Internship โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ไม่จำกัดสาขาวิชา

ที่ให้โอกาสทุกคนได้ทดลองสร้างอนาคตของตนเอง ด้วยการฝึกแบบลงลึกรอบด้าน ทำงานจริง ทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด การบริหาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ นักศึกษา ปี 3-4 ที่สนใจ สมัครสอบคัดเลือกได้ที่ www.singhabizcourse.com หรือโทร . 082-201-1212  สมัครด่วน 2 พ.ย. – 30 ธ.ค. นี้เท่านั้น

อ่านทั้งหมด : 158 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 11/24/2020 9:36:56 AM