หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

งานภาคราชการ


#หัวข้องาน
1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 788 อัตรา
2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยารับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา สาขาวิชาภาษามลายู
3 โรงพยาบาลหัวไทร รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครงานหลายตำแหน่ง (2-17 มกราคม 2563)
6 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง จ. ชลบุรี รับสมัครผู้ช่วยวิศวกรโยา (สมัครภายใน 5 พ.ย. 2562)
7 กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 54 อัตรา
8 กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 760 อัตรา
9 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา
10 องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
123