หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

งานภาคราชการ


#หัวข้องาน
1 องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
2 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2562
3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 25 ตุลาคม 2562 (ผ่านภาค ก)
4 กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 (่ผ่านภาค ก)
5 กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 760 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 24 ตุลาคม 2562
6 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิชาการสารสนเทศ (17 ก.ย. - 18 ต.ค. 2562)
7 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานฝึกงาน (หมดเขต 11 ต.ค. 2562)
8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562
9 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับ P7 วุฒิปริญญาตรี
10 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานผู้ช่วย 24 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่ 15-25 ม.ค. 2562
12