หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

งาน ม.วลัยลักษณ์


#หัวข้องาน
1 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย (บัดนี้ถึง 8 พ.ย. 2562)
2 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 อัตรา
4 ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์
5 รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอาคารสถานที่
6 รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ
7 รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
8 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
10 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
1234