หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

งาน ม.วลัยลักษณ์


#หัวข้องาน
1 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ
2 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (ถึง 9 ธ.ค. 2563)
4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ สังกัดศูนย์บริการการศึกษา
5 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
6 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
7 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครพนักงานสายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย สังกัดวิชาสาขาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
9 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ
10 ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2563 บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม (ระยะที่สอง)
1234567