หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

งาน ม.วลัยลักษณ์


#หัวข้องาน
1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครพนักงานสายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย สังกัดวิชาสาขาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ
3 ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2563 บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม (ระยะที่สอง)
4 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร วันที่ 15-25 มิถุนายน 2563
6 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 4-9 มิถุนายน 2563
7 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
8 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชาการจัดการ
10 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
123456