หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

งาน ม.วลัยลักษณ์


#หัวข้องาน
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา
2 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
3 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ อุทยานพฤกษศาสตร์ (โครงการการอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช)
6 ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 2 สังกัดส่วนอาคารสถานที่ (ขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 2)
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งแพทย์ (เวชปฏิบัติทั่วไป) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 รับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชน (โปรแกรมTalent Mobility และ ITAP) สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับสมัครถึง 16 มี.ค. 2563)
9 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานโครงการ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับสมัครถึง 31 ม.ค. 2563)
10 รับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง( สมัครถึง 30 ม.ค. 2563)
12345