หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

งาน ม.วลัยลักษณ์


#หัวข้องาน
1 ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) และวิศวกร (ไฟฟ้า) ส่วนอาคารสถานที่
3 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (Pre-Po-Post production 1 อัตรา และ Back office & production 1 อัตรา)
4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์อาวุโส จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา
5 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการจำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา
6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ / DBA จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา
7 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ
8 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
9 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (ถึง 9 ธ.ค. 2563)
10 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ สังกัดศูนย์บริการการศึกษา
12345678