หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี   มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL (paper) ไม่ต่ำกว่า 513  หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 153  หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5  หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 605 คะแนน หรือเทียบเท่า 
- ผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้สำเร็จ  มีมนุษยสัมพันธ์