หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 4-9 มิถุนายน 2563


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครเฉพาะบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) จำนวน 18 อัตรา 

ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4-9 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/18043

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 116 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/5/2020 10:10:06 AM