หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคเอกชน

โรงเรียนสิทธาภัทร รับสมัครครูพละศึกษา


โรงเรียนสิทธาภัทร์   เลขที่ 4  ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   80000

โทรศัพท์  0-7532-4444  โทรสาร  0-7532-4696   www.sitapatr.ac.th    รับสมัครงานดังนี้

 ตำแหน่ง  ครูพละ    2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ เพศชาย/ หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป  

-              วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านพละศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-              มีทักษะและประสบการณ์ด้านการสอนพิจารณาเป็นพิเศษ

-              รักความเป็นครูและมีใจรักเด็ก           

-              มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

-              มีบุคลิกภาพที่ดี

-              มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม

-              สวัสดิการ  :  มีประกันสังคม และ อาหารกลางวัน


1. รายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียน www.sitapatr.ac.th

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครที่ hrsitapatr@gmail.com

3. ติดต่อฝ่ายบุคคล 075-324-444 #12, 088-758-1335, 093-750-9328

 


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 18 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/5/2020 10:18:42 AM