หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคเอกชน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ(จ้างเหมา) สมัครถึง 30 มิ.ย. 2563


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ(จ้างเหมา)  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ ประจาศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 
อัตราค่าจ้างเริ่มต้นวันละ 370.- บาท ประเมินปรับค่าจ้างตามผลงานและอายุสัญญาจ้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545
สังกัดฝ่ายบริการลูกค้า
ที่ตั้งอาคารที่ทาการไปรษณีย์หลักสี่ ชั้น 4 
ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย)
หรือ สมัครผ่านอีเมล์
postalcare@thailandpost.com

สมัครถึง 30 มิ.ย. 2563
ดูรายละเอียดตามแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 16 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/9/2020 2:46:40 PM