หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ๒๐๐ อัตรา ทำงาน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน (๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท สมัครภายใน 15-22 มิ.ย. 2563


  สร้างงาน COVID-19  ๒๐๐ อัตรา
ทำงาน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน (๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท 

ประกาศรับสมัคร https://qrgo.page.link/jxwMf 
สมัครออนไลน์ https://qrgo.page.link/d22nv 
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
#ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.-มวล. 
#อุทยานพฤกษศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูรายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบ


ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 14 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/16/2020 9:14:07 AM