หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการเป็น "วิศวกรสังคม" สู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะที่ ๒


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการเป็น "วิศวกรสังคม" สู้ภัยโควิด

ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะที่ ๒

**อ่านประกาศรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อประโยนช์ของท่าน**


สมัครออนไลน์ทาง https://forms.gle/4NdgTwtMeXDrpXsW6

รับสมัครภายใน 17-24 มิ.ย. 2563


ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 92 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/18/2020 1:29:32 PM