หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2563 บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม (ระยะที่สอง)


 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  และไม่เคยได้รับเงินจากการเยียวยาของรัฐบาลตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” หรือโครงการอื่น ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ  เพิ่มเติม (ระยะที่สอง)   มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) อีกจำนวน 34 อัตรา

 

ทั้งนี้  รวมอัตราที่ไม่มีผู้สมัคร/ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการประกาศรับสมัครระยะแรกอีก 2 อัตรา รวมจำนวนที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้จำนวน 36 อัตรา   

 

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/00012300.pdf


ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 302 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/18/2020 2:00:13 PM