หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (3-15 ก.ค. 2563)


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
1.  นักวิชาการการเงินและบัญชี  2 อัตรา
2.  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 อัตรา
3.  นักจัดการงานทั่วไป  2  อััตรา
4.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  2  อัตรา
5.  นักวิชาการศึกษา  2 อัตรา
6.  นักทรัพยากรบุคคล  2 อัตรา
7.  วิศวกร  2  อัตรา
8.  เจ้าพนักงานธุรการ  3  อัตรา
9.  เจ้าพนักงานธุรการ  3  อัตรา

ผู้สนใจ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์  http://www.personnel-nfe.go.th/ 
ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 กรกฏาคม 2563
ดูรายละเอียดที่ http://www.nfe.go.th/onie2019/attachments/article/4773/P%202563.pdfไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 12 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/23/2020 4:02:27 PM