หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นตำรวจรัฐสภา จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 กรกฎาคม 2563 (ผ่าน ภาค ก)


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นตำรวจรัฐสภา จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา)
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 150 อัตรา
- ชาย 128 อัตรา
- หญิง 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/

ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 76 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/29/2020 2:12:14 PM