หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฏาคม 2563


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา
ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และกายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีและชีวภาพ สาขาวิชาสารธาณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 256 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 7/13/2020 9:29:55 AM