หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1-22 กรกฏาคม 2563


ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 48 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 18 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 30 อัตรา
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 - 22 กรกฎาคม 2563 ในวันราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 267 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 7/13/2020 9:46:40 AM