หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางวอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-30 กรกฏาคม 2563


ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563 ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (ฮอร์น)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (ไวโอลิน)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
8. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 263 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 7/13/2020 10:25:21 AM