หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจำนวน 41 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-22 กรกฏาคม 2563


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
จำนวน 41 อัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 251 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 7/13/2020 10:52:21 AM