หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เปิดสอบรับราชการเป็นตำรวจรัฐสภา 150 อัตรา (ชาย/หญิง) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฏาคม 2563


ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
  ตำแหน่ง ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา)
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 150 อัตรา
-ชาย 128 อัตรา
-หญิง 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 245 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 7/13/2020 11:12:20 AM