หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคเอกชน

บริษัท โอกิ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical support)


บริษัท โอกิ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical support) 
จำนวนหลายอัตรา ดังนี้

คุณสมบัติ
ได้รับปริญญาขึ้นไป สาขาวิศวรกรรม หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical support)  และประสานงาานในโครงการ (Project Support)

ประสบการณ์
-มีประสบการณ์ในการทำงาน การฝึกงาน หรือการทำวิจัยด้านคมพิวเตอร์ ระบบงานพิมพ์แบบดิจิตอล (Digital Printing) ระบบเครือข่ายหรือความปลอดภัยสารสนเทศ
-ยินดีรับและพิจารณานักศึกษาจบใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 213 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 8/20/2020 1:27:50 PM