หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน
โดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4
อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดที่ https://www.wu.ac.th/th/news/18750
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 167 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 10/20/2020 2:04:47 PM