หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน โดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วุฒิ วท.บ. สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์หรือสาขาเทคนิคการแพทย์
(2) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
(3) หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/18749
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 162 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 10/20/2020 2:06:59 PM