หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (ถึง 9 ธ.ค. 2563)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
นักวิชาการ สังกัดศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เกษตร) สาขาพืชไร่หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร เช่น การจัดการศัตรูพืช พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
การผลิต พฤกษศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
(2) มีประสบกาณณ์ทางด้านการดูแลไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน สละ มังคุด มะพร้าวน้ำหอม ขนุน ส้มโอทับทิมสยาม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ปี
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
(4) มีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติได้ดี
(5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการประสานงานดี มีความเป็นผู้นำ
(6) มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย
(7) มีความรู้ความสามารถในเรื่องระบบสมาร์ทฟาร์มเป็นอย่างดี
(8) สามารถเข้ามาอยู่พักอาศัยในพื้นที่ที่ศูนย์สมาร์ทฟาร์มรับผิดชอบได้
(9) สามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทำการได้
สมัครได้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 -9 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
https://www.wu.ac.th/th/news/18937

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 194 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 11/27/2020 3:07:33 PM