หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรม


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารและเผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา 
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์/การจัดการสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความสามารถในการทำเว็บไซต์ (Web Application)/ฐานข้อมูล/โปรแกรมด้านสื่อดิจิทัล/ระบบปฏิบัติสัมพันธ์โต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot)/ระบบรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence)
(3) มีทักษะในการผลิตสื่อวีดิโอ การตัดต่อภาพและเสียง การสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
(4) มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงานเป็นทีม
(5) หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาส่วนเชื่อมต่อ (API Services) และข้อมูลแบบเปิด (Open Data)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(6) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลากทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ จำนวน 1 อัตรา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
(2) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนนหรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
(3) มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเตรียมนำเสนองาน และการเขียนรายงานวิจัย (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
(4) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(5) มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงานเป็นทีม
(6) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลากทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
https://www.wu.ac.th/th/news/18926

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 219 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 11/27/2020 3:10:37 PM