หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคเอกชน

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงานหลายตำแหน่ง


โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงานหลายตำแหน่ง  ดังนี้ 

1. พยาบาลวิชาชีพจำประจำแผนก (IPD) 2 ตำแหน่ง 
2. พยาบาลวิชาชีพจำประจำแผนก (OPD) 2 ตำแหน่ง 
3. พยาลวิชาชีพ (ER) 2 ตำแหน่ง 
4. พยาบาลวิชาชีพประจำแผนก (ผิวหนัง) 1 ตำแหน่ง 
5. พยาบาลวิชาชีพประจำแผนก (ห้องผ่าตัด) 1 ตำแหน่ง 
6. นักเทคนิคการแพทย์ 2 ตำแหน่ง 
7. เจ้าหน้าที่ประกันต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง 
8. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและประชาสัมพันธ์ 2 ตำแหน่ง 
9. เจ้าหน้าที่การตลาด 2 ตำแหน่ง 10. ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 3 ตำแหน่ง

สนใจติดต่อสมัคร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวลา 08.00 - 17.00 น. โทร. 0-7733-26654-5 ต่อ 22 โทรสาร 0-7733-2657

รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 133 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 3/15/2019 10:36:06 AM