หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานสังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 อัตรา


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา2.
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
3. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
4.  วิศวกรชีวการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
5. วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.wu.ac.th/th/news/14949
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 120 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 3/15/2019 10:58:32 AM