หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จำนวน 1 อัตรา  สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจ ดูรายละเอียดที่ https://www.wu.ac.th/th/news/15271
ประกาศ ณ 29 มกราคม 2562

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 113 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 3/15/2019 10:59:41 AM