หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงที่สามารถปฏิบัติงานธุรการได้
ผู้สนใจ ดูรายละเอียดที่ https://www.wu.ac.th/th/news/15270
ประกาศ ณ 29 มกราคม 2562

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 168 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 3/15/2019 11:01:14 AM