หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

งานภาคราชการ


#หัวข้องาน
1 กรุงเทพมหานครรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565 ทางอินเตอร์เน็ต (ผ่านภาค ก)
2 กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2565
3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 (ผ่านภาค ก)
4 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565
5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 76 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565
6 กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 151 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2565 ตำแหน่งนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์
7 สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 (ผ่าน ภาค ก)
8 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา (27 เม.ย.-5 พ.ค. 2565)
9 สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 241 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 30 มีนาคม - 26 เมษายน 2565 (ผ่านภาค ก)
10 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2565 (ผ่านภาค ก)
12345678910