หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

งาน ม.วลัยลักษณ์


#หัวข้องาน
1 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาการจัดการ 2 อัตรา
2 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา
3 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (งานผลิตสื่อและสารสนเทศ)
4 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ
5 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
6 ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเก็บข้อมูลทางสถิติ
7 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี (ถึง 29 เม.ย. 2565)
8 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา (สมัคร 17-31 มี.ค. 2565)
9 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (1-10 มี.ค . 2565)
10 ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ
12345678910...