หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 76 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา  / วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา  /วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 4 อัตรา  / วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / วุฒิวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา  /  (ม.6) / (ปวช.)
6. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา /วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
7. ช่างประปา จำนวน 1 อัตรา /วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
8. ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา/วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) 
9. นายช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา / วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา 
11. พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา / วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
12. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 8 อัตรา / วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
13. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา / วุฒิปริญญาตรี 
14. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา / วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
15. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา /วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
16. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา / วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
17. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา / วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
18. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา / วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
19. วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา / วุฒิปริญญาตรี 
20. สัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา / วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ 
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 - 6 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
https://drive.google.com/file/d/1OtM6P99C7-mDvOtdGGQb7u9ibH1c2h9k/view?usp=sharing


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 19 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 5/2/2022 9:48:02 AM